Saturday, September 3, 2016

REVISI PRAPERCUBAAN SPM - NOVEL 9SOALAN

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang dapat menggambarkan nilai bertanggungjawab seperti yang terkandung dalam setiap novel tersebut. (8 markah)

JAWAPAN

       Berdasarkan dua buah novel yang telah saya pelajari, iaitu Leftenan Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latip bin Talib dan novel Tirani karya Beb Sabariah, terdapat nilai bertanggungjawab dalam kedua-dua buah novel tersebut.

     Dalam novel Leftenan Adnan Wira Bangsa, nilai bertanggungjawab dapat dilihat dalam peristiwa kesanggupan Pak Saidi menghantar Adnan ke sekolah Inggeris. Pak Saidi bertindak sedemikian kerana sekolah Inggeris mengajarkan banyak mata pelajaran kepada pelajar-pelajarnya berbanding dengan sekolah Melayu yang hanya mengajar murid-murid menulis dan membaca. Pak Saidi berhasrat supaya anak-anaknya menjadi pandai dan boleh bekerja sebagai pegawai dengan orang Inggeris. Oleh itu, Pak Saidi sanggup berbasikal pada awal pagi untuk menghantar Adnan ke sekolah.

      Dalam novel Tirani pula, nilai bertanggungjawab dipaparkan oleh penulis dalam peristiwa Fadhil membawa anaknya, Waheeda ke hospital. Waheeda telah dikejarkan ke hospital selepas mengalami kecederaan yang teruk pada wajahnya angkara diserang oleh seekor monyet Belanda secara tiba-tiba di Chalet Tajau Emas. Di hospital, Dr Zakaria telah menjahit luka pada kulit pipi dan hidung Waheeda.

2 comments: