Sunday, September 4, 2016

REVISI PRAPERCUBAAN SPM - NOVEL 12SOALAN

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan dua nilai kerjasama beserta bukti nilai tersebut yang dapat dijadikan teladan kepada pembaca. (8 markah)

JAWAPAN

     Berdasarkan dua buah novel yang telah saya pelajari, iaitu Leftenan Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latip bin Talib dan novel Tirani karya Beb Sabariah, terdapat dua nilai kerjasama yang dapat dijadikan teladan kepada pembaca.

     Antara nilai kerjasama yang dipaparkan dalam novel Leftenan Adnan Wira Bangsa ialah  nilai kerjasama ketika melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya, pihak askar Melayu dan tentera British turut sama membantu meringankan bebanan penduduk yang terpaksa berpindah secara mendadak. Selain itu, terdapat juga nilai kerjasama untuk menghapuskan kejahatan. Contohnya, Penghulu Deraman telah melaporkan perbuatan Samad yang menjadi tali barut Jepun kepada Leftenan Adnan. Pada waktu malam, Leftenan Adnan membawa anggotanya ke tempat persembunyian pengintip Jepun itu. Samad bersama-sama dengan tiga orang pengintip Jepun berjaya ditewaskan. 

     Dalam novel Tirani pula, nilai kerjasama yang diperlihatkan ialah nilai kerjasama masyarakat kampung. Contohnya, masyarakat Kampung Matang bekerjasama dalam menguruskan majlis perkahwinan Zahid . doktor bekerjasama dan berganding bahu dalam proses perjalanan pembedahan dan rawatan Waheeda. Pembedahan matanya diketuai oleh Dr. Shirrim Ghazizadeh, manakala pembedahan hidungnya diketuai oleh Dr. Averroes.

3 comments:

  1. Terima kasih Cikgu Anelyza ! Contoh jawapan ini sangat membantu saya ketika sedang membuat revisi soalan novel :)

    ReplyDelete