Sunday, October 11, 2009

Rangka Karangan - Langkah-langkah Menangani Masalah Kehilangan Kanak-kanak

Pendahuluan
- berita kehilangan kanak-kanak yang disiarkan media massa amat menggusarkan – tindakan
perlu diambil untuk mengatasi masalah ini

Isi-isi
- peranan ibu bapa – mengawasi pergerakan anak-anak mereka
- peranan sekolah – menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat
- peranan taman asuhan kanak-kanak – mengambil langkah-langkah bagi menjamin
keselamatan kanak-kanak
- peranan masyarakat – bersikap prihatin apabila melihat kejadian yang mencurigakan
- peranan polis – mengetatkan kawalan di kawasan tumpuan kanak-kanak
- penguatkuasaan undang-undang – tindakan tegas terhadap penculik dan pembunuh kanak-kanak

Penutup
- semua pihak perlu menggembleng tenaga dalam menangani masalah kehilangan kanak-kanak

Negara maju hendaklah membantu negara yang miskin dalam dunia moden hari ini. Bincangkan kenyataan ini.

Jawapan:
TEMA-negara maju hendaklah membantu negara miskin
KATA KUNCI-Mengapa/sebab
FORMAT-umum
Isi:
1. untuk mewujudkan kestabilan serantau
2. negara miskin yang sering mengalami masalah kebuluran
3. untuk mengawal kebanjiran pendatang asing tanpa izin
4. untuk mewujudkan keadilan dalam dunia
5. berpotensi untuk maju jika dibantu

Dalam era globalisasi ini, semakin banyak negara yang sedang melalui pembangunan yang pesat. Namun demikian, masih wujud negara yang miskin akibat daripada kekurangan sumber bahan mentah dan juga pemimpin yang berkaliber. Negara miskin ini harus dibantu oleh negara yang maju kerana negara maju lebih berkemampuan untuk memajukan negara yang serba kekurangan ini. Usaha-usaha yang drastik harus diambil untuk menukar nasib mereka dan membantu mereka untuk membangun dan seterusnya mencapai kemajuan yang pesat.

Pertama sekali, negara maju harus membantu negara miskin untuk mewujudkan kestabilan serantau dengan mengamalkan konsep ‘memakmurkan jiran’. Hal ini berlaku demikian kerana kemiskinan merupakan ibu kepada semua masalah. Kemelut yang berlaku di negara jiran mampu mencetuskan pertikaian antara negara kerana wujudnya pemimpin yang bersikap menangguk ikan di air yang keruh atau memasang lukah di pergentingan. Sebagai contohnya, pertikaian di selatan Thailand akibat masalah kemiskinan yang sudah berakar umbi turut menjejaskan ekonomi Malaysia. Hal ini jika dibiarkan akan memudaratkan negara kita pada masa akan datang.

Negara maju juga perlu membantu negara miskin yang sering mengalami masalah kebuluran. Apabila mereka mengalami masalah ini, mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan yang berzat. Oleh hal yang demikian, mereka akan menghadapi masalah kesihatan. Sebagai contohnya, negara Somalia di Afrika sudah bertahun-tahun dibelenggu kemiskinan. Jadi, negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain wajar membantu negara seperti ini supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang ceria dan seterusnya membangunkan negara mereka semula.

Selain itu, negara maju mesti membantu negara miskin untuk mengawal kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Manusia perlu melakukan kerja untuk mengisi perut. Oleh itu, risiko rakyat negara miskin memasuki negara lain secara tidak sah amat tinggi. Sebagai contohnya, penduduk Haiti, Mexico telah mencerobohi Amerika Syarikat kerana dibelenggu kemiskinan di negara asal. Hal ini sudah tentu akan menyusahkan negara jiran atau negara yang menjadi destinasi mereka. Kebanyakan negara yang dibanjiri pendatang asing sering mengalami peningkatan masalah sosial seperti gejala jenayah dan juga mengancam keselamatan negara.

Di samping itu, bantuan harus diberikan kepada negara miskin untuk mewujudkan keadilan dalam dunia. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sempurna di negara sendiri. Tanpa bantuan, negara miskin atau kerdil ini tidak akan dapat membangun dan membantu rakyatnya. Mereka perlu dibantu kerana berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. Usaha ini perlu dilakukan supaya wujud keseimbangan agar dapat mengekang pelbagai bencana atau ditindas oleh negara lain. Sebagai contohnya, negara kaya mestilah membantu untuk mendirikan negara Palestin yang haknya telah dirampas oleh Israil dan rakyatnya ditindas dan tanahnya dirampas oleh kerajaan Israil. Melalui cara ini, keadilan dapat ditegakkan.

Bukan itu sahaja, negara miskin juga berpotensi untuk maju jika dibantu oleh negara maju. Kelebihan negara miskin adalah dari segi bilangan penduduknya yang banyak. Selain itu, negara miskin mempunyai kawasan yang luas untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Oleh hal yang demikian, jika kelebihan tersebut dieksploitasi dengan cekap dan betul, pelbagai aktiviti ekonomi dapat dijalankan. Sebagai contohnya, negara maju hendaklah melabur atau mendirikan kilang di negara miskin untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Melalui cara ini, negara maju dapat mengatasi masalah pengangguran di negara yang berkenaan.

Seterusnya, ekonomi global dapat diperkukuh dengan menghulurkan bantuan kepada negara miskin. Negara miskin dapat diberikan bantuan teknologi supaya menjadi tumpuan pelabur asing. Di samping itu, setiap negara harus bekerjasama untuk meningkatkan produktiviti masing-masing. Namun demikian, kemiskinan menjadi batu penghalang kepada kerjasama disebabkan pelbagai halangan dari segi budaya dan pemikiran. Sebagai contohnya, negara maju mestilah bekerjasama untuk menghulurkan bantuan dari masa ke masa terutamanya dalam bentuk bantuan modal dan teknologi supaya negara yang berkenaan dapat menjalankan pembangunan di negara mereka. Melalui usaha ini, negara yang berkenaan akan mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara yang lain.

Kesimpulannya, negara miskin memerlukan bantuan daripada semua aspek dan bantuan ini haruslah dihulurkan kepada mereka oleh negara yang maju. Negara maju tidak harus bersikap seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dan perlu menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pembangunan negara miskin. Kita sebagai manusia haruslah saling membantu ibarat aur dengan tebing. Kita tidak patut membiarkan kekurangan yang terdapat di sesebuah negara mereka begitu sahaja kerana hari ini hari mereka, hari kita akan tiba juga tetapi harus berusaha untuk membantunya. Tegasnya, dunia tidak akan menghadapi sebarang masalah jika semua negara maju di dunia mempunyai pemikiran yang bercirikan global.

Keganasan Rumah Tangga Barah Masyarakat

Keganasan rumah tangga ditakrifkan sebagai tindakan ganas yang melibatkan fizikal yang dilakukan oleh anggota keluarga yang terdiri daripada suami, isteri, ibu bapa, anak dan sebagainya sehingga membawa kemudaratan yang teruk. Tindakan penderaan fizikal ini boleh ditentukan melalui kesan-kesan calar, luka, lebam dan patah yang dialami. Kemelut ini memang serius kerana turut disiarkan oleh media massa menerusi program-program beritanya. Lantaran itu, ada pelbagai faktor penyebab yang perlu difahami dan langkah pencegahannya supaya masalah ini mampu dikawal penularannya, terutama dalam kalangan pasangan muda negara.

Penularan sindrom sosial ini boleh dikatakan berpunca daripada corak pemikiran masyarakat kita terutama kaum lelaki yang menganggap diri mereka sebagai ketua rumah yang mutlak. Konsep ini dijelmakan menerusi semua arahan suami harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan segera oleh isteri yang bakal menimbulkan kesan negatif jika gagal dibuat dengan sebaik mungkin. Sikap suami yang terlalu mendesak isteri supaya mematuhi arahannya menyebabkan gejala negatif ini mudah berlaku. Jelaslah, sikap lelaki yang ego menjadi penentu kemelut ini terus berlaku dalam kalangan masyarakat kita.

Polemik ini turut menular kerana meningkatnya tekanan di pejabat yang menyebabkan ada golongan ibu bapa yang tidak berupaya untuk menahan impak psikologi bebanan ini. Masalah kerja yang dialami itu terus dibawa pulang ke rumah yang menyaksikan ramai yang menjadikan anak atau isteri mereka sebagai tempat meluahkan perasaan marah mereka itu. Tindakan mendera yang mungkin pada peringkat awal dilakukan tanpa sedar terus menjadi-jadi seiringan dengan bertambahnya tekanan yang dialami di pejabat. Mungkinkah kaum ibu bapa harus lebih peka dengan bijak mengawal tekanan pejabat daripada terus menjejaskan pertimbangan mereka?

Selain itu, kemelut sosial ini turut meningkat saban tahun kerana kurangnya pendedahan wanita terhadap hak mereka dalam sesuatu perhubungan itu. Kegagalan wanita untuk memahami hak mereka sebagai pasangan menyebabkan mereka seolah-olah merelakan penderaan yang dialami itu. Keadaan ini pula diburukkan dengan keadaan ketiadaan tempat untuk mengadu masalah ini. Oleh itu, masalah yang memalukan ini terus wujud kerana wanita masih kabur tentang hak mereka dalam kehidupan zaman moden.

Lebih-lebih lagi televisyen yang merupakan media arus perdana sering memaparkan adegan-adegan ganas melalui filem-filem dan siri drama. Hal ini merupakan pemangkin penderaan rumah tangga. Senario ini terjadi kerana babak-babak keganasan telah sebati dengan jiwa benak penonton yang terlalu leka menonton rancangan televisyen. Jangan hairanlah mereka mengaplikasikan tindakan ganas terhadap ahli keluarga kerana mempercayai bahawa tindakan ganas merupakan langkah penyelesaian terhadap segala masalah yang dihadapi.

Tambahan pula, kemelut ini turut dikaitkan dengan pandangan masyarakat yang menganggap masalah rumah tangga sebagai satu masalah peribadi seseorang dan tidak mahu menjaga tepi kain orang. Persepsi ini menyebabkan masyarakat terus menyepikan diri walaupun mengetahui wujudnya masalah ini dalam kalangan jiran mereka. Keengganan masyarakat untuk melibatkan diri secara serius dalam isu ini turut menyukarkan mangsa untuk mendapatkan nasihat dan panduan menyelesaikan masalah ini, justeru masalah ini terus wujud dalam diri seseorang itu seperti api dalam serkam yang secara senyap-senyap memusnahan kehidupan seseorang insan itu.

Kesimpulannya, semua faktor di atas menjadi satu pemangkin yang mewujudkan kemelut sosial ini. Kegagalan individu untuk mengawal perasaan mereka menjadi penentu dalam menyelesaikan masalah yang tidak mengira kaum, umur dan tahap pendidikan ini. Kegagalan untuk membendung gejala sumbang ini berupaya untuk membawa kemusnahan institusi keluarga. Peribahasa 'sudah habis madu sepah dibuang' menghuraikan betapa mudahnya kasih sayang antara manusia menghilang.

Saturday, October 10, 2009

Kepentingan Perpaduan

'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh, bercerai kita roboh'.

Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.

Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini.

Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain.

Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

Perpaduan Rakyat

Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu dipupuk dari semasa ke semasa. Usaha ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Pernahkah terlintas dalam benak kita tentang maksud frasa ‘perpaduan rakyat’? Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, `perpaduan rakyat’ dapat diertikan sebagai rakyat berganding bahu untuk melakukan sesuatu dan sentiasa menyelesaikan masalah secara musyawarah. Persoalannya ialah apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan?

Langkah yang paling afdal ialah rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap toleransi dalam diri. Hal ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya sebarang pertelingkahan atau perselisihan faham yang mampu memecahbelahkan rakyat Malaysia. Menurut kata Tun Dr. Mohathir Mohamad, mantan perdana Menteri Malaysia, kita haruslah mengetepikan emosi yang boleh menyebabkan perpecahan. Rakyat Malaysia haruslah mempunyai nilai hidup bersama secara aman, saling membantu dan bekerjasama ibarat berat sama dipikul ringan sama dijinjing serta mengikis sikap ‘bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing’ untuk memastikan perpaduan rakyat berkekalan.

Selain itu, badan bukan kerajaan (NGO) juga memainkan peranan yang penting dengan mengadakan pelbagai kempen dan ceramah yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan perpaduan. Aktiviti sebegini haruslah diadakan secara berterusan dan bukannya setakat hangat-hangat tahi ayam sahaja. Hal ini amat penting kerana melalui aktiviti tersebut, rakyat Malaysia akan terdedah dengan kepentingan perpaduan. Melalui aktiviti seperti ini, mereka akan berusaha untuk memupuk semangat perpaduan bagi melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni selaras dengan nilai hidup bersama secara aman.

Pertubuhan seperti Rukun Tetangga pula perlulah kerap mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum. Melalui aktiviti tersebut, rakyat pelbagai kaum akan dapat saling memahami budaya kaum yang lain. Sebagai contohnya, aktiviti hari keluarga dalam kalangan penduduk yang pelbagai kaum hendaklah diadakan di kawasan tempat tinggal sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Apabila mereka sering bersama dalam sesuatu aktiviti, mereka akan dapat berinteraksi dan berkenal mesra antara satu sama lain kerana tak kenal maka tak cinta. Lama-kelamaan bibit-bibit perpaduan akan mula tersemai dan terpahat dalam sanubari. Kesannya ialah mereka akan menjalinkan usaha untuk bersatu padu kerana mereka sedar bahawa ‘ bersatu teguh bercerai roboh’.

Pernahkah terlintas dalam fikiran kita bahawa ibu bapa juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya bagi memastikan perpaduan terus subur? Ibu bapa merupakan orang yang terdekat dengan anak-anak. Oleh itu, sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang murni seperti nilai kerjasama dan nilai saling membantu. Usaha ini perlu dilakukan sejak anak-anak berusia muda kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa hendaklah menggalakkan anak-anak supaya berkawan dengan anak-anak daripada kaum yang lain. Oleh sebab itu, ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan menunjukkan contoh, iaitu mereka juga perlu bergaul dengan kawan-kawan daripada pelbagai kaum supaya tidak dianggap bagai ketam menyuruh anaknya berjalan dengan betul. Melalui cara ini, anak-anak akan mengikut jejak langkah ibu bapanya untuk menjalinkan persahabatan dengan kaum lain kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya.

Sebagai konklusinya, semua pihak haruslah berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki ke lurah sama-sama dituruni untuk memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Janganlah meranapkan impian Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 yang sering diuar-uarkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bersama-samalah kita memanifestasikan iltizam Malaysia untuk menjadi negara yang berjaya di persada antarabangsa. Biar matahari terus bersinar, biar pepohon terus menghijau dan biarlah Malaysia terus gemilang melalui perpaduan yang kita bina. Tanpa perpaduan, negara kita tidak akan maju atau berjaya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara yang telah maju.