Sunday, October 2, 2011

6. NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

Anda telah membaca sebuah novel yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Huraikan nilai-nilai kemanusiaan dalam novel yang anda baca dan berikan contoh-contoh yang sesuai.

Novel yang saya baca ialah Papa… (akhirnya kau tewas jua!) karya Deana Yusuf

Nilai kemanusiaan:

1. Kegigihan
• Julia begitu gigih membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM. Berkat kegigihannya, Julia lulus dengan cemerlang. Akhirnya, Julia ditawarkan mengikuti pengajian di Universiti Islam Antarabangsa dalam peringkat matrikulasi.

2. Bertanggungjawab
• papa telah menunjukkan sifat bertanggungjawabnya terhadap mama. Semasa mama jatuh koma, papalah orang yang membuat keputusan untuk membawa mama pulang ke rumah supaya dirinya dapat berdampingan dengan mama di samping menjaganya.

3. Ketabahan
• Julia dan papa telah tabah menghadapi realiti behawa anak kembar siam yang dilahirkan oleh mama meninggal dunia selepas dilahirkan. Mereka juga tabah menerima kenyataan bahawa mama koma selepas melahirkan anak kembar siamnya.

4. Pengorbanan
• mama sedia menerima risiko bahawa dirinya yang menghadapi komplikasi sekali lagi dengan mengandung buat kali yang kedua atas permintaan papa. Baginya, pengorbanan itulah yang perlu dilakukannya demi membahagiakan papa dan sekaligus mengekalkan kebahagiaan rumah tangga mereka.

5. Dedikasi
• Intan Maliana yang bekerja sebagai guru Matematik di Sekolah Menengah Seri Gading bagi Tingkatan 1 hingga 3. Sifat Mama yang bertanggungjawab dan cara pengajarannya yang efektif menyebabkan mama disukai oleh pelajarnya.

5. ISU TENAGA BURUH KANAK-KANAK

Pekerja di bawah umur atau tenaga buruh kanak-kanak merupakan isu yang sudah lama bersarang dalam masyarakat sejak dahulu hingga hari ini. Fenomena ini menjadi semakin popular terutamanya di negara dunia ketiga. Berikan cadangan-cadangan untuk menangani masalah ini.

Pengenalan

Negara-negara dunia ketiga seperti Afghanistan - salah sebuah negara yang paling miskin di dunia, di mana kanak-kanak adalah separuh daripada jumlah penduduk. Kanak-kanak yang bekerja bukanlah sesuatu yang mengejutkan di Afghanistan, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang tegar dan kerajaan tidak mempunyai perancangan dan sumber yang cukup untuk menyelesaikannya.

Isi-isi:


1:Menguatkuasakan undang-undang- hukuman yang setimpal harus diimplementasikan

- Akta Buruh Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 menetapkan syarat penggajian kanak-kanak di bawah umur 14 tahun dan pemuda yang berumur di bawah 16 tahun hanya dalam jenis pekerjaan yang sesuai dan di dalam perusahaan tertentu: tidak membahayakan nyawa, anggota, kesihatan dan moral.
- Objektif utama akta ini adalah untuk mengawal dan/atau melindungi mereka daripada eksploitasi dan tidak mengganggu persekolahan mereka. Majikan yang melanggar akta ini boleh dikenakan penalti tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2000.00 atau kedua-duanya sekali.

2: Organisasi masyarakat sama ada badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan (NGO) patut bergiat aktif dalam usaha untuk memastikan kanak-kanak supaya tidak dieksploitasi.
>>NGO: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF)

- berperanan penting untuk memelihara hak kanak-kanak serta melindungi kanak-kanak daripada keganasan yang dihadapi termasuklah penderaan dan kecederaan fizikal dan mental, pengabaian, eksploitasi dan penderaan seks
-Tabung Kanak-kanak telah ditubuhkan bagi menggubal satu akta yang berkesan untuk melindungi kanak-kanak.
>>Sebuah lagi organisasi politik yang tertua, yakni Gabungan Antara Parlimen(IPU), telah bergabung tenaga dengan UNICEF dalam melancarkan sebuah buku panduan yang telah direka khusus untuk menghentikan eksploitasi kanak-kanak.

3: Kawalan kastam yang ketat dan tanggungjawab angkatan Polis DiRaja Malaysia (PDRM)
- mencegah sebarang pemerdagangan manusia terutamanya kanak-kanak
- Dijangka lebih kurang 1.2 juta orang kanak-kanak menjadi mangsa pemerdagangan setiap tahun - dipaksa menjadi orang gaji, pekerja-pekerja kilang, malah hamba-hamba seks juga
- anggota polis menjalani latihan intensif di Pusat Latihan Pengaman Malaysia di Port Dickson bagi mengenal pasti serta menghulurkan bantuan kepada mangsa
- harus bertungkus-lumus dan bekerjasama menangkap biang keladi yang mengawal pemerdagangan kanak-kanak-2 serta mengheret pesalah-pesalah ke muka mahkamah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal.

4: Kerjasama dan permuafakatan antara negara terutamanya negara2 jiran adalah amat penting dalam membanteras masalah ini.
- Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand wajar mewujudkan persefahaman, kerjasama serantau dan perkongsian bijak lebih-lebih lagi kekuatan teknologi, komunikasi dan jaringan keselamatan
- Laporan Tahunan Perdagangan Manusia yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat melibatkan usaha kerajaan negara-negara asing untuk mencegah perdagangan manusia, mendakwa penjenayah dan melindungi mangsa

5: Pendidikan sedunia
- Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir anggota masyarakat terutamanya ibu bapa tidak mengambil berat terhadap kepentingan pendidikan kanak-kanak, malah tidak memahami kesan-kesan buruk yang bakal dibawa oleh masalah kemiskinan.
- Sebagaimana yang kita sedia maklum, ilmu pengetahuan adalah amat penting bagi meneruskan kehidupan terutamanya dalam masyarakat kini yang dibuai arus modenisasi dan globalisasi.
- Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa digesa supaya menggubal sebuah akta atau undang-undang bagi memastikan setiap kanak-kanak berpeluang menerima serta melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya sampai umur 18 tahun atau melengkapkan tahap sekolah menengah.

4. KONSEP SATU MALAYSIA

Konsep Satu Malaysia telah diperkenalkan oleh Dato’ Sri Najib Bin Tun Abdul Razak setelah beliau secara sah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang

ke-6. Pelbagai infrastruktur seperti Klinik 1 Malaysia telah disediakan. Jelaskan konsep-konsep Satu Malaysia.

Pendahuluan :

• Satu Malaysia - gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan 8 nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia: budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, pendidikan dan lain-lain.
• Merupakan satu pelengkap - membantu negara mengorak langkah demi langkah dalam menuju ke arah kemajuan dan kemakmuran negara
• Aspirasi negara, yakni Wawasan 2020 tercapai sekiranya konsep Satu Malaysia diterapkan ke dalam sanubari setiap rakyat dan diamalkan

Isi-isi:

1: untuk mencapai status negara maju, seperti yang diilhamkan melalui Wawasan 2020
- Membentuk sebuah negara yang kukuh dan stabil tidak kira sama ada dari segi politik ataupun dari segi ekonomi.
- Sejajar dengan tema Hari Kemerdekaan ke-53, iaitu Satu Malaysia Menjana Transformasi - menekankan transformasi/ perubahan terutamanya dalam aspek perindustrian dan pendidikan.
- Untuk mencapai matlamat ini, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu - padan dengan tema Hari Kemerdekaan ke-52 iaitu 'Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan'
- Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju apabila rakyat memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi

2: Memupuk dan mengukuhkan perpaduan antara kaum serta mengelakkan perselisihan faham
- kewujudan satu bangsa yang besar yang digelar “Bangsa Malaysia” dan menggantikan dasar perkauman yang hanya menjauhkan hubungan antara kaum
- Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dengan konsep asimilasi di negara-negara lain di mana identiti kaum dan etnik akan lenyap dan diganti satu identiti nasional yang sama
- Sebaliknya konsep Satu Malaysia menghargai, menghormati dan memelihara adat istiadat, budaya dan segala pantang larang setiap kaum
- Selaras dengan salah satu nilai, iaitu penerimaan - sesuatu kaum sanggup menerima keunikan kaum yang lain, saling menghormati, bertolak ansur dan bertoleransi - agar mewujudkan keharmonian dan ketenteraman negara.

3: Aspek pendidikan dititikberatkan
- Institusi-institusi pendidikan di Malaysia yang berlandaskan kurikulum seperti yang telah ditetapkan Dasar Pendidikan Negara perlu memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai 1 Malaysia dalam diri dan mentaliti pelajar
- Konsep ini juga merangkumi pembentukan sistem pendidikan yang ideal dan sesuai untuk keseluruhan masyarakat amnya.
- Bermatlamat menghapuskan dasar pendidikan yang hanya berkepentinganan sesebuah bangsa dan menafikan hak golongan tertentu
- Pembentukan satu jenis sekolah - menggunakan satu bahasa penghantar yang rasmi iaitu bahasa Melayu mampu melahirkan bangsa Malaysia yang mantap dari segi perhubungan antara kaum

4: Aspek agama dan kepercayaaan setiap bangsa di Malaysia turut diambil kira dalam usaha menjayakan gagasan 1 Malaysia
- Soal agama dan kepercayaan ini merujuk kepada sikap keterbukaan masyarakat dalam menerima serta menjunjungi prinsip dan amalan agama bangsa lain.
- Agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian- agama yang dianuti sebahagian besar dalam masyarakat Malaysia
- Sensitiviti agama dan perkauman perlu dipelihara serta tidak boleh dipermainkan bagi mengelakkan perselisihan faham dan ketegangan
- Pengenalan konsep rumah terbuka dan kunjung- mengunjungi semasa musim perayaan oleh masyarakat tempatan- salah satu kaedah bagi mempelajari sesuatu adat dan memahami sensitiviti sesuatu kaum seterusnya memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain

5: Penubuhan Yayasan 1 Malaysia dan Klinik 1 Malaysia
- Yayasan 1Malaysia menggerakkan, melaksanakan serta mendukung program yang dapat menyatupadukan rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan, kepercayaan agama dan kedudukan ekonomi.
- mempromosikan 1Malaysia yang bersatu dalam kepelbagaian dengan menyediakan capaian, pembabitan dan sokongan kepada penyertaan sektor awam dan masyarakat madani dalam menangani isu sosial utama semua masyarakat.
- Klinik 1 Malaysia ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan rawatan perubatan ringan kepada penduduk setempat seperti demam, batuk dan selesema.
- Kebajikan dan kesihatan rakyat dijamin dan kehadiran klinik ini bertepatan dengan gagasan 1Malaysia iaitu ‘Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan’

3. PENYAKIT SAKIT JANTUNG : PUNCA & PRAKARSA MENANGANINYA

Sebagaimana yang diketahui, penyakit sakit jantung merupakan pembunuh utama di negara kita. Anda sebagai pegawai kesihatan telah dijemput untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Punca-punca yang Mengundang Penyakit Sakit Jantung dan Prakarsa-prakarsa untuk Menangani Penyakit Ini”. Sediakan teks selengkapnya.

PUNCA:1: Menghisap rokok secara tidak terkawal merupakan punca utama berlakunya sakit jantung.
- Bahan-bahan kimia terutamanya nikotin dan asap rokok akan mempercepat pembekuan darah, menggalakkan pemendapan lemak pada dinding jantung, maka mengurangkan bekalan oksigen kepada jantung.
- Selagi saluran-saluran darah di dalam jantung seperti arteri koronari menjadi sempit dan tersumbat, individu akan menghidapi penyakit darah tinggi yang juga dikenali sebagai hipertensi dan sesak bernafas - meningkatkan risiko diserang sakit jantung.

2: Cara pengambilan makanan yang tidak seimbang juga menyumbang kepada masalah ini.
- Corak pemakanan rakyat yang gemar akan makanan segera dan makanan bergoreng di restoran-restoran dikenal pasti memudaratkan kesihatan
- Pengambilan lemak yang terlalu tinggi seperti mentega, minyak sapi, daging berlemak turut membebankan jantung manusia serta menggugat kesihatan kita
- Bukan itu sahaja, pemakanan yang berlebihan daripada keperluan dan pengambilan makanan suplemen/sampingan yang tidak betul akan menyebabkan sakit jantung.

3: Gaya hidup yang tidak sihat
- Kurang bersenam, sering terdedah kepada kehidupan yang penuh dengan tekanan, penderaan emosi seperti sedih atau marah juga akan menjejaskan kesihatan.
- Manusia dalam era pemodenan dan globalisasi terutamanya golongan remaja sering duduk di depan komputer beberapa jam berturut-berturut tanpa rehat - selalu mengamalkan tabiat tidur lewat - menjejaskan fungsi organ seperti otak, hati dan jantung.

PRAKARSA:


1: Mengamalkan corak pemakanan yang sihat dan seimbang
- sewajarnya menambah pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran serta mengelakkan karbohidrat yang halus, daging, telur dan makanan berlemak dan berminyak.
- jangan asyik makan di luar rumah
- Usus manusia lebih sesuai untuk diisi dengan serat yang berfungsi sebagai pelincir untuk mengeluarkan bahan buangan daripada badan

2: Kerap bersenam
- senaman aerobik seperti berjalan, joging, menuggang basikal dan berenang sepatutnya dilakukan
sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit sehari dan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu.

- badan sihat otak cergas


3. Mengamalkan gaya hidup sihat
- Belajar mengendalikan tekanan dan mengawal emosi
- Menjalani pemeriksaan kesihatan badan tahunan, terutamanya golongan yang berumur 35 tahun ke atas

2. PERANAN KELUARGA DALAM MEMUPUK CIRI-CIRI SEORANG PEMIMPIN

Ibu bapa sebagai tunjang institusi keluarga sering disandarkan tanggungjawab berat dalam menjana kepimpinan anak-anak. Jelaskan peranan keluarga dalam memupuk ciri-ciri seorang pemimpin.

1: Memberikan kasih sayang kpd anak-anak

- Meluangkan masa mengawasi gerak-geri anak
- Pemimpin yang berjaya dan berakhlak- hubungan erat dengan individu lain - empati (kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati)

2: Menerapkan didikan agama

- agama tidak harus diabaikan
- Anggapan bahawa agama tidak penting terutamanya dalam arus pemodenan teknologi satelit
- agama berfungsi untuk membentuk mentaliti dan moraliti *

* Mentaliti
~Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman.
~Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.
~Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak.
~Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi.

* Moraliti
~Mempunyai disiplin diri yang unggul.
~Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan pendirian dan ketahanan diri.
~Iman yang teguh, terutama orang yang beragama Islam.

3: Menyediakan segala keperluan dan kemudahan

- persekitaran untuk belajar yang sesuai lagi selesa
- Bersedia untuk belajar daripada sesiapa dan rendah diri -
buang yang keruh, ambil yang jernih
- Hubungan pasangan suami isteri/ ibu bapa atau antara adik-beradik yang erat dan harmonis memastikan perkembangan rohani dan jasmani yang seimbang

4: Menjadi contoh teladan yang baik
- Bukan sahaja mengajar/menerapkan nilai-nilai murni dalam minda anak-anak, tetapi juga perlu mempraktikkan dalam kehidupan seharian.
- Minat membaca adalah amat penting – membaca jambatan ilmu- pemimpin yang berkaliber dan berwibawa mesti mempunyai ilmu dan teknik untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi.
- Seseorang pemimpin pandai membahagikan serta menggunakan masa sepenuhnya - bertindak bersesuaian dengan situasi

5: Hukuman dan galakan yang bersesuaian dan bertepatan adalah perlu dalam membentuk disiplin dalam diri anak-anak
- Jika kita tinjau daripada perspektif orang tua-tua, setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang telah melakukan kesalahan - tiada harimau membaham anaknya - sayangkan anak tangan-tangankan.
- Oleh itu, ahli-ahli keluarga terutamanya ibu bapa perlu tegas dalam mendisiplinkan anak-anak