Wednesday, September 24, 2014

GG KARANGAN 2

SOALAN  2:
Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi faktor penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan formal. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seeorang pelajar sebagai pelengkap untuk memasuki alam pekerjaan.1. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.
- Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, dalam kalangan 1,936 orang generasi muda berumur 15 hingga 26 tahun menunjukkan 58% menyatakan mereka mahir menggunakan internet.

2. kemahiran berkomunikasi
 - Kajian menunjukkan sekitar 80% waktu jaga seseorang individu digunakan berkomunikasi dengan pelbagai cara dan pendekatan

3. kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

 - Kemahiran berfikir telah mula diberi perhatianistimewa oleh tamadun manusia sejak zaman Socrates, 2500 tahun dahulu yang juga dikenali sebagai pemikiran kritis yang merangkumi  pemikiran kreatif.

4. kemahiran kerja berpasukan

5. kemahiran kepimpinan
 
 
 *****Yang lain akan menyusul kemudian. TUNGGU!!!!..........
 

GG KARANGAN 1

SOALAN  1:
Slogan “Membaca Jambatan Ilmu” menunjukkan bahawa untuk menjadikan aktiviti membaca mendatangkan pelbagai faedah kepada seseorang. Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadikan membaca sebagai amalan hidup.

1. sentiasa mengunjungi perpustakaan / gudang ilmu sama ada di sekolah atau di perpustakaan awam
- Pada tahun2009, Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa purata membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun . 

2. menyertai aktiviti-aktiviti membaca
- Pada tahun 2002, Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Malaysia telah melancarkan Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) di setiap sekolah. 

3. rajin mengunjungi pameran buku atau ekspo
 - Bulan Julai diisytiharkan sebagai bulan membaca peringkat kebangsaan 
- Mengunjungi pameran buku antarabangsa di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur (PWTC)

4. menyediakan peruntukan untuk membeli bahan bacaan pada setiap bulan
- Erasmus Mundus, seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata, ‘‘When I have money, I buy books. If any is left, I buy food.’’. Maknanya, Erasmus melebih mengutamakan buku, sedangkan kepentingan makanan datang kemudian. 

5. berdamping dengan rakan yang membudayakan amalan membaca / mencontohi sikap idola yang suka membaca
- mencontohi sikap pembacaan Tun Dr. Mahathir yang pernah dinobatkan sebagai Ikon Membaca Kebangsaan