Saturday, November 3, 2012

KARANGAN SPM 4: PERSEDIAAN REMAJA MENGHADAPI CABARAN


i.           Memiliki tubuh badan yang sihat
ii.         Mempunyai emosi yang stabil – bijak menangani tekanan hidup
iii.       Mempunyai keimanan yang mantap
iv.       Memperluas ilmu pengetahuan – memiliki minda kelas pertama
       v.    Memiliki kemahiran sosial yang luas (kemahiran bahasa / kemahiran kerja berpasukan /     
             kemahiran teknologi maklumat)

No comments:

Post a Comment