Saturday, November 3, 2012

KARANGAN SPM 11: ALAM SEKITAR


Langkah untuk melestarikan alam sekitar
i.        penggunaan bahan kimia dikurangkan
ii.      kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan persekitaran
iii.    program kitar semula yang diuar-uarkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian
iv.    kebersihan alam sekitar boleh dijaga melalui kempen kesedaran sivik yang berterusan
v.      pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah

Menarik & matang:
i.           Kebersihan sebahagian daripada iman
ii.         Kita sebenarnya tersepit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara bak kata peribahasa, ditelan mati mak,diluah mati bapa.
iii.       Di Malaysia, hampir 90 hingga 95 peratus kawasan pedalaman telah mempunyai sistem jalan raya. Hal ini bermakna jumlah kenderaan bermotor di negara kita telah meningkat secara keseluruhannya. Namun begitu, kenderaan bermotor merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di negara kita.
iv.       Lebih 90 peratus daripada punca pencemaran laut adalah disebabkan oleh aktiviti manusia dan baki 10 peratus adalah berpunca dari sektor perkapalan.
v.         "Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar supaya anak dan cucu kita dapat menikmatinya." Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya.
vi.       Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi, dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan.
      vii.   Pengurusan alam sekitar di Malaysia masih dikritik masyarakat antarabangsa kerana lebih 
             mengutamakan pembangunan

No comments:

Post a Comment