Saturday, November 3, 2012

KARANGAN SPM 2: KEMAHIRAN UNTUK MENEMPUH ALAM PEKERJAAN


Jenis kemahiran:
i.           Kemahiran berkomunikasi
ii.         Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
iii.       Kemahiran kerja berpasukan  
iv.       Kemahiran menyelesaikan masalah
v.         Kemahiran kepimpinan
       vi.   Kemahiran teknologi maklumat

No comments:

Post a Comment