Sunday, October 2, 2011

5. ISU TENAGA BURUH KANAK-KANAK

Pekerja di bawah umur atau tenaga buruh kanak-kanak merupakan isu yang sudah lama bersarang dalam masyarakat sejak dahulu hingga hari ini. Fenomena ini menjadi semakin popular terutamanya di negara dunia ketiga. Berikan cadangan-cadangan untuk menangani masalah ini.

Pengenalan

Negara-negara dunia ketiga seperti Afghanistan - salah sebuah negara yang paling miskin di dunia, di mana kanak-kanak adalah separuh daripada jumlah penduduk. Kanak-kanak yang bekerja bukanlah sesuatu yang mengejutkan di Afghanistan, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang tegar dan kerajaan tidak mempunyai perancangan dan sumber yang cukup untuk menyelesaikannya.

Isi-isi:


1:Menguatkuasakan undang-undang- hukuman yang setimpal harus diimplementasikan

- Akta Buruh Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 menetapkan syarat penggajian kanak-kanak di bawah umur 14 tahun dan pemuda yang berumur di bawah 16 tahun hanya dalam jenis pekerjaan yang sesuai dan di dalam perusahaan tertentu: tidak membahayakan nyawa, anggota, kesihatan dan moral.
- Objektif utama akta ini adalah untuk mengawal dan/atau melindungi mereka daripada eksploitasi dan tidak mengganggu persekolahan mereka. Majikan yang melanggar akta ini boleh dikenakan penalti tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM2000.00 atau kedua-duanya sekali.

2: Organisasi masyarakat sama ada badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan (NGO) patut bergiat aktif dalam usaha untuk memastikan kanak-kanak supaya tidak dieksploitasi.
>>NGO: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF)

- berperanan penting untuk memelihara hak kanak-kanak serta melindungi kanak-kanak daripada keganasan yang dihadapi termasuklah penderaan dan kecederaan fizikal dan mental, pengabaian, eksploitasi dan penderaan seks
-Tabung Kanak-kanak telah ditubuhkan bagi menggubal satu akta yang berkesan untuk melindungi kanak-kanak.
>>Sebuah lagi organisasi politik yang tertua, yakni Gabungan Antara Parlimen(IPU), telah bergabung tenaga dengan UNICEF dalam melancarkan sebuah buku panduan yang telah direka khusus untuk menghentikan eksploitasi kanak-kanak.

3: Kawalan kastam yang ketat dan tanggungjawab angkatan Polis DiRaja Malaysia (PDRM)
- mencegah sebarang pemerdagangan manusia terutamanya kanak-kanak
- Dijangka lebih kurang 1.2 juta orang kanak-kanak menjadi mangsa pemerdagangan setiap tahun - dipaksa menjadi orang gaji, pekerja-pekerja kilang, malah hamba-hamba seks juga
- anggota polis menjalani latihan intensif di Pusat Latihan Pengaman Malaysia di Port Dickson bagi mengenal pasti serta menghulurkan bantuan kepada mangsa
- harus bertungkus-lumus dan bekerjasama menangkap biang keladi yang mengawal pemerdagangan kanak-kanak-2 serta mengheret pesalah-pesalah ke muka mahkamah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal.

4: Kerjasama dan permuafakatan antara negara terutamanya negara2 jiran adalah amat penting dalam membanteras masalah ini.
- Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand wajar mewujudkan persefahaman, kerjasama serantau dan perkongsian bijak lebih-lebih lagi kekuatan teknologi, komunikasi dan jaringan keselamatan
- Laporan Tahunan Perdagangan Manusia yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat melibatkan usaha kerajaan negara-negara asing untuk mencegah perdagangan manusia, mendakwa penjenayah dan melindungi mangsa

5: Pendidikan sedunia
- Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir anggota masyarakat terutamanya ibu bapa tidak mengambil berat terhadap kepentingan pendidikan kanak-kanak, malah tidak memahami kesan-kesan buruk yang bakal dibawa oleh masalah kemiskinan.
- Sebagaimana yang kita sedia maklum, ilmu pengetahuan adalah amat penting bagi meneruskan kehidupan terutamanya dalam masyarakat kini yang dibuai arus modenisasi dan globalisasi.
- Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa digesa supaya menggubal sebuah akta atau undang-undang bagi memastikan setiap kanak-kanak berpeluang menerima serta melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya sampai umur 18 tahun atau melengkapkan tahap sekolah menengah.

No comments:

Post a Comment