Sunday, October 2, 2011

2. PERANAN KELUARGA DALAM MEMUPUK CIRI-CIRI SEORANG PEMIMPIN

Ibu bapa sebagai tunjang institusi keluarga sering disandarkan tanggungjawab berat dalam menjana kepimpinan anak-anak. Jelaskan peranan keluarga dalam memupuk ciri-ciri seorang pemimpin.

1: Memberikan kasih sayang kpd anak-anak

- Meluangkan masa mengawasi gerak-geri anak
- Pemimpin yang berjaya dan berakhlak- hubungan erat dengan individu lain - empati (kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati)

2: Menerapkan didikan agama

- agama tidak harus diabaikan
- Anggapan bahawa agama tidak penting terutamanya dalam arus pemodenan teknologi satelit
- agama berfungsi untuk membentuk mentaliti dan moraliti *

* Mentaliti
~Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman.
~Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.
~Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak.
~Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi.

* Moraliti
~Mempunyai disiplin diri yang unggul.
~Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan pendirian dan ketahanan diri.
~Iman yang teguh, terutama orang yang beragama Islam.

3: Menyediakan segala keperluan dan kemudahan

- persekitaran untuk belajar yang sesuai lagi selesa
- Bersedia untuk belajar daripada sesiapa dan rendah diri -
buang yang keruh, ambil yang jernih
- Hubungan pasangan suami isteri/ ibu bapa atau antara adik-beradik yang erat dan harmonis memastikan perkembangan rohani dan jasmani yang seimbang

4: Menjadi contoh teladan yang baik
- Bukan sahaja mengajar/menerapkan nilai-nilai murni dalam minda anak-anak, tetapi juga perlu mempraktikkan dalam kehidupan seharian.
- Minat membaca adalah amat penting – membaca jambatan ilmu- pemimpin yang berkaliber dan berwibawa mesti mempunyai ilmu dan teknik untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi.
- Seseorang pemimpin pandai membahagikan serta menggunakan masa sepenuhnya - bertindak bersesuaian dengan situasi

5: Hukuman dan galakan yang bersesuaian dan bertepatan adalah perlu dalam membentuk disiplin dalam diri anak-anak
- Jika kita tinjau daripada perspektif orang tua-tua, setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang telah melakukan kesalahan - tiada harimau membaham anaknya - sayangkan anak tangan-tangankan.
- Oleh itu, ahli-ahli keluarga terutamanya ibu bapa perlu tegas dalam mendisiplinkan anak-anak

No comments:

Post a Comment