Wednesday, August 26, 2009

TAJUK KARANGAN SPM 2009

Warisan Bangsa
Soalan contoh:
Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi.
Jelaskan kelebihan bangunan bersejarah tersebut.


Dunia Semakin Canggih
Soalan contoh:
Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat pada masa ini semakin meluas kerana banyak memberikan kemudahan kepada penggunanya.

Huraikan implikasi penggunaan kad kredit kepada masyarakat.

Pelaburan
Soalan contoh:
Negara-negara yang sedang membangun sangat bergantung pada pelaburan asing untuk membangunkan ekonominya.
Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemasukan pelaburan asing di sesebuah negara.


Kenaikan Harga Barang
Soalan contoh:
Masalah kenaikan harga barang yang berpunca daripada kenaikan harga petrol telah banyak memberikan kesan kepada para pengguna di negara kita.

Jelaskan kesan-kesan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah itu.

No comments:

Post a Comment