Wednesday, August 26, 2009

KATA & FRASA MENARIK DALAM KARANGAN

Sebagai seorang pendidik, saya sentiasa berharap agar pelajar saya sukses dalam peperiksaan, terutamanya dalam aspek penulisan. Dalam kajian yang saya jalankan waima pengalaman sebagai guru, karangan pelajar biasanya sama dari segi isi penting. Sebagai contoh, jikalau ada soalan karangan yang meminta pelajar menulis karangan bertajuk langkah-langkah mengurangkan kemalangan jalan raya, maka berikut ialah isi yang biasanya ditulis:

Langkah mengurangkan kadar kemalangan.

(a) Kerajaan - Penguatkuasaan undang-undang lalu lintas
(b) Sekolah - Pendidikan tentang keselamatan lalu lintas disalurkan sejak kecil
(c) Pemandu - Memeriksa keadaan kenderaan secara berjadual atau berkala
(d) Media massa - Menjalankan kempen keselamatan di jalan raya
(e) Pihak Swasta - memperbaik keadaan lebuh raya dan menaik taraf jalan.

Daripada pengalaman saya juga, apabila menulis karangan yang berkaitan dengan masalah sosial, berikut ialah isi pentingnya.

Langkah Mengurangkan Gejala Sosial
(a) Kerajaan - Penguatkuasaan undang-undang juvana
(b) Sekolah - Pendidikan moral dan agama disalurkan sejak kecil
(c) Media massa - Menjalankan kempen bertema antigejala sosial
(d) Ibu bapa - Memberi perhatian dan kasih sayang
(e) Diri sendri - berdisiplin dan mempelihara kekukuhan jati diri.

Isi penting dan contoh pewacanaan indah dan berkesan


(a) Kerajaan - Penguatkuasaan undang-undang juvana

Petikan isi contoh 1:


Dalam kerancakan penduduk jagatraya menari bersama bayang-bayang pemodenan
, kerajaan diumpamakan jantung sesebuah negara. Kerajaan mestilah mengorak langkah proaktif untuk menguatkuasaan undang-undang juvana. Hal ini berlaku demikian kerana remaja yang umur baru setahun jagung dan darah baru setampuk pinang akan mudah tergelincir daripada landasan keimanan. Yang paling menyedihkan kerajaan ialah mereka alpa dan cuai dibawa arus globalisasi. Oleh hal yang demikian, penguatkuasaan undang-undang tersebut haruslah diikuti pelaksanaan yang efektif. Selain itu, inisiatif kerajaan menggubal rang undang-undang juvana juga dikatakan dapat memberi kesedaran kepada remaja bahawa mereka akan dikenakan tindakan undang-undang jika terlibat dalam jenayah dan gejala sosial yang berat. Oleh itu, mereka akan insaf dan kembali ke jalan hidup yang sebenar.

Petikan isi contoh 2:


(b) Sekolah - Pendidikan moral dan agama disalurkan sejak kecil


Mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir pernah menegaskan bahawa sekolah merupakan kilang yang menghasilkan produk modal insan untuk menghadapi pasaran kerja yang mencabar. Oleh sebab itu, guru berperanan penting memastikan produk tersebut benar-benar berkualiti dan dapat memenuhi permintaan dalam kitaran ekonomi yang tidak begitu berpusing ligat. Walau bagaimanapun, guru sekolah seyogianya menjadi mentor dan sentiasa memberi motivasi kepada pelajar untuk mencerminkan diri dan mengenal jati diri yang sebenar. Sebenarnya, sikap nakal dan kebobrokan pelajar yang semakin keruh boleh dijernihkan lagi dengan perhatian dan kawalan disiplin yang ketat di sekolah. Dengan pelakasanaan Program Sekolah Selamat dan Program Mentor Menti di sekolah, anak-anak murid dapat menyelami perasaan dan hati murni yang sentiasa mendambakan mutiara kejayaan daripada pelajar, bukannya catatan imej buruk sekolah dengan gejala sosial.

No comments:

Post a Comment