Tuesday, January 8, 2013

KELAS 4KL SET 1

LATIHAN MENGANALISIS SOALAN KARANGAN TERBUKA (UMUM)


1.     Kitar semula merupakan satu daripada kaedah pengurusan bahan terbuang.
Jelaskan kebaikan-kebaikan amalan kitar semula. (SPM J2008, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

2. Sebagai setiausaha sidang redaksi majalah sekolah, anda ditugaskan untuk menyediakan satu laporan tentang Majlis Anugerah Cemerlang yang diadakan di sekolah anda.
Sediakan laporan itu selengkapnya. (SPM N2008, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

3.   Anda telah memohon biasiswa setelah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sehubungan dengan itu, anda perlu menghadiri temu duga bagi mendapatkan biasiswa itu.
Jelaskan perkara-perkara yang perlu anda lakukan bagi memastikan anda berjaya dalam temu duga tersebut. (SPM J2009, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

4.     Ibu bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. (SPM N2009, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

5.   Anda telah menyertai satu pasukan sukarelawan yang membantu mangsa bencana alam.
Ceritakan pengalaman anda semasa menjalankan tugas tersebut. (SPM J2010, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

6. Anda telah dilantik sebagai pengawas sekolah. Sebagai pengawas sekolah, bincangkan peranan anda untuk membantu pihak sekolah membentuk murid yang berdisiplin. (SPM N2010, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

7.     Setiap individu digalakkan supaya mempunyai hobi bagi mengisi masa lapang.
Huraikan faedah-faedah yang diperoleh daripada sesuatu hobi. (SPM Jun 2011, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

8.  Setiap individu perlu mempunyai wawasan untuk mencapai cita-citanya. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk merealisasikan cita-cita anda. (SPM Nov 2011, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

9.  Kejayaan seseorang anak lebih baik ditentukan oleh anak itu sendiri daripada ditentukan oleh ibu bapa.
Bincangkan. (SPM Jun 2012, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
F: _________________________________________

10. Setiap tahun sekolah anda menganjurkan pelbagai program motivasi dan anda sering terlibat dalam program-program tersebut.
Berikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai program motivasi. (SPM Nov 2012, B1)
T: _________________________________________
K: ________________________________________
       F: _________________________________________

Hantar selewat-lewatnya pada hari Jumaat ini (11 Januari 2003)

1 comment: