Saturday, July 3, 2010

SOALAN-SOALAN PLOT (SPM)

SPM 2001(N)
(4a) Pada pendapat anda, wajarkah pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel yang anda pelajari? (7 markah)

SPM 2003 (J)
(4a) Plot merupakan aspek penting dalam pembinaan sebuah novel. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan klimaks novel berkenaan dan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita. (7 markah)

SPM 2004 & 2007 (N)
(4b) Konflik merupakan perkara menarik dalam sesebuah cerita. Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi. (8 markah)

SPM 2008 (N)
(4a) Bahagian permulaan sesebuah novel memainkan peranan yang penting kepada pembaca untuk meneruskan pembacaan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik minat anda. (7 markah)

No comments:

Post a Comment