Saturday, July 3, 2010

PERHATIAN KELAS 5KL SET 2

Tugasan novel minggu ini:


1. Salin nota PLOT KONSERTO TERAKHIR dan SEBAB-SEBAB KONFLIK DITIMBULKAN (KONSERTO TERAKHIR)


2. Buat latihan berikut:

(a) Huraikan sebab-sebab konflik ditimbulkan oleh pengarang dalam sesebuah karya dengan berdasarkan novel yang anda kaji. (7 markah)

(b) Berdasarkan novel tingkatan 5 yang anda kaji, huraikan peristiwa-peristiwa penting yang membawa kepada klimaks cerita. (8 markah)

3. Tugasan ini hendaklah dihantar pada hari Selasa (6 Julai 2010)

SELAMAT MENJAWAB

No comments:

Post a Comment