Sunday, October 11, 2009

Rangka Karangan - Langkah-langkah Menangani Masalah Kehilangan Kanak-kanak

Pendahuluan
- berita kehilangan kanak-kanak yang disiarkan media massa amat menggusarkan – tindakan
perlu diambil untuk mengatasi masalah ini

Isi-isi
- peranan ibu bapa – mengawasi pergerakan anak-anak mereka
- peranan sekolah – menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat
- peranan taman asuhan kanak-kanak – mengambil langkah-langkah bagi menjamin
keselamatan kanak-kanak
- peranan masyarakat – bersikap prihatin apabila melihat kejadian yang mencurigakan
- peranan polis – mengetatkan kawalan di kawasan tumpuan kanak-kanak
- penguatkuasaan undang-undang – tindakan tegas terhadap penculik dan pembunuh kanak-kanak

Penutup
- semua pihak perlu menggembleng tenaga dalam menangani masalah kehilangan kanak-kanak

8 comments: