Wednesday, September 24, 2014

GG KARANGAN 2

SOALAN  2:
Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi faktor penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan formal. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seeorang pelajar sebagai pelengkap untuk memasuki alam pekerjaan.1. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.
- Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, dalam kalangan 1,936 orang generasi muda berumur 15 hingga 26 tahun menunjukkan 58% menyatakan mereka mahir menggunakan internet.

2. kemahiran berkomunikasi
 - Kajian menunjukkan sekitar 80% waktu jaga seseorang individu digunakan berkomunikasi dengan pelbagai cara dan pendekatan

3. kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

 - Kemahiran berfikir telah mula diberi perhatianistimewa oleh tamadun manusia sejak zaman Socrates, 2500 tahun dahulu yang juga dikenali sebagai pemikiran kritis yang merangkumi  pemikiran kreatif.

4. kemahiran kerja berpasukan

5. kemahiran kepimpinan
 
 
 *****Yang lain akan menyusul kemudian. TUNGGU!!!!..........
 

No comments:

Post a Comment