Sunday, August 24, 2014

KOSA KATA KARANGAN 1:
 • seikat bak sirih, serumpun bak serai (muafakat sekali, seia sekata)
 • lakaran suram (cerita / kisah menyedihkan)
 • hidup segan mati tak mahu  (semakin melarat)
 • sirna (hilang)
 • sifat nafsi / individualistik (mementingkan diri sendiri)
 • bersilengah (tidak peduli apa-apa)
 • holistik (menyeluruh) 
 • bagai aur dengan tebing (tolong-menolong) 
 • anjakan paradigma (perubahan corak berfikir dan bertindak)
 • ukhuwah (hubungan persaudaraan)
 • ampuh (kuat / teguh)
 • proklamasi (pengisytiharan / sesuatu yg diwara-warakan)
 • utuh (kuat / kukuh / teguh)
 • persis (umpama / seperti)
 • telur sesangkak, pecah sebiji pecah semua (kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat)
 • pengimplimentasian (pelaksanaan)
 • horizon (kawasan)
 • dek (oleh)
 • sensitiviti (perkara yang menjadi sensitive)
 • spiritual (kerohanian)
 • memacu (membawa / mendorong)
 • kekangan (masalah)
 • infrastruktur (prasarana / kemudahan)
 • modal insan (tenaga manusia yang berpengetahuan, berdisiplin dan berakhlak)
 • sambil menyelam minum air (Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai)
 • vital (mustahak)
 • melakar kejayaan (mencatat kegemilangan)
 • diimplimentasikan (dipraktikkan)
 • melonjakkan (menaikkan) implisit (tidak langsung)
 • memberangsangkan (mencapai tahap optimum)
 • kebejatan moral (keruntuhan akhlak)
 • seantero mayapada (seluruh dunia hari ini)
 • kealpaan (melalaikan, mengabaikan)
 • evasif (mengelak daripada melakukan tanggungjawab)
 • bernafsi-nafsi (individualistik / mementingkan diri sendiri)
 • enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing (bernafsi-nafsi / individualistik / mementingkan diri sendiri)
 • berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu)
 • komitmen (memberikan sepenuh tenaga)
 • sanubari (jiwa / diri / kalbu)
 • aspirasi (keinginan yang kuat / cita-cita) 
 • terzahirnya (terciptanya)

No comments:

Post a Comment