Saturday, November 12, 2011

KARANGAN SPM 1(2011) : PELANCONGAN

(a) Usaha-usaha Memajukan Sektor Pelancongan

Pendahuluan:
- negara beriklim Khatulistiwa
- unik dengan deretan pulau yang menawan
- alam semula jadi dieksploitasi
- negara ini mempunyai daya tarikannya yang tersendiri
- keunikan budaya rakyat yang berbilang kaum menjadi aset penting
- Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menyarankan agar tugas menarik kedatangan pelancong harus menjadi tanggungjawab semua pihak

Isi 1: Kerajaan menyediakan kemudahan prasarana seperti pengangkutan dan perhubungan
- pelancong ingin keselesaan dan mencari ketenangan
- kerajaan wajar memperlengkapkan kemudahan pengangkutan dan komunikasi untuk memudahkan pelancong sampai ke destinasi yang akan dituju
- Misalnya, kerajaan harus menambah kemudahan perkhidmatan bot atau feri dari tanah besar ke beberapa buah pulau di sekitar Laut China Selatan untuk memudahkan orang ramai menikmati keindahan alam semula jadi
- kerajaan sentiasa mengawasi syarikat yang ditugaskan untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan tersebut

Isi 2 : Pengusaha penginapan perlu menyediakan kemudahan penginapan yang selesa
- seperti hotel, chalet, dan sebagainya
- akan menentukan sama ada seseorang pelancong itu akan tinggal lama atau sebaliknya
- negara memperoleh lebih banyak mata wang asing
- pembinaan hotel dan rumah penginapan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan di bandar atau di desa di seluruh negara
- penyediaan kemudahan penginapan harus mengambil kira kadar sewa dan taraf sesebuah hotel yang dibina itu

Isi 3: Kerajaan melalui Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) wajar menyediakan maklumat lengkap
- maklumat tentang sesuatu destinasi menarik yang dikenal pasti boleh menjadi daya tarikan yang menguntungkan – tak kenal maka tak cinta
- dapat dilakukan sama ada menerusi media cetak seperti risalah, buku, poster, majalah, dan akhbar atau media elektronik seperti radio dan televisyen.
- mewujudkan halaman pelancongan dalam internet
- Usaha LPPM mempromosi Malaysia dengan mengiklankan negara kita pada dinding 60 buah bas di kota London pada suatu tahun lalu menandakan usaha serius pihak terbabit

Isi 4 : Kementerian terbabit harus menjadikan pelbagai budaya yang unik di negara kita sebagai daya tarikan utama dengan rnemperkemas persembahan yang sedia ada
- Kepelbagaian kebudayaan dan adat resam penduduk tempatan dapat menarik banyak pelancong datang ke negara ini
- Malaysia kaya dengan pelbagai jenis kebudayaan seperti tarian Melayu, India, Cina, dan suku kaum di Sabah serta Sarawak
- mampu menghiburkan pelancong, khususnya kepada pelancong yang gemar kepada sesuatu yang baru
- pelancong memang gemar melihat kehidupan masyarakat di sesuatu tempat
- Contoh: Rumah Budaya di Kuching, Sarawak menempatkan pelbagai jenis rumah dan kebudayaan suku kaum di negeri berkenaan dan sentiasa menjadi tumpuan pelancong yang berkunjung ke sana.

Isi 5 : Pihak kementerian mengadakan promosi di luar negara
- mengadakan pelbagai aktiviti seperti rnengadakan Minggu Malaysia di beberapa buah negara di seluruh dunia dan acara pertukaran delegasi kebudayaan dengan negara tertentu
- Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan membuka pusat penerangan di beberapa buah negara
- Buktinya, program seperti Tahun Melawat Malaysia (TMM) berjaya menarik banyak pelancong datang ke negara in
- memberikan keuntungan besar melalui tukaran mata wang asing

Penutup:
- terdapat pelbagai cara boleh dilakukan dalam usaha menarik pelancong datang ke negara ini
- pihak terbabit harus memikirkan kaedah lain yang lebih berkesan, mudah, dan tidak memerlukan perbelanjaan yang besar sejajar dengan keadaan ekonomi negara yang meruncing dewasa ini
- tanggungjawab untuk mempromosi keunikan dan keindahan alam semula jadi negara kita harus dikongsi bersama
- industri pelancongan di negara ini akan terus berkembang dan menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negara


(b) Kepentingan Industri Pelancongan kepada Negara

Isi-isi:
1. dapat memperkenalkan negara Malaysia ke seantero dunia
2. dapat meningkatkan ekonomi negara
3. dapat memajukan industri hiliran
4. dapat memperkenalkan budaya Malaysia kepada rakyat asing – tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas
5. mengurangkan kadar pengangguran - menyediakan peluang pekerjaan


2 comments: